Passa al contingut principal

Entrades

+

Què és aquesta campanya?

“El  CIEMEN  presenta la campanya "Hi tens dret! El català depèn de tots", creada amb l'objectiu de conscienciar la ciutadania, especialment els joves, sobre els seus drets lingüístics. La iniciativa, que consisteix en una campanya viral de 5 vídeos  i  6 infografies , tracta àmbits clau sobre els drets lingüístics dels catalanoparlants, com ara la seva relació amb el comerç i el consum, amb la justícia, amb la formació reglada, amb l’atenció sanitària i amb els cossos policials i forces de seguretat.” A partir del convenciment que la protecció legal d'una llengua no és suficient per garantir-ne la defensa efectiva, la campanya posa èmfasi en la necessitat que els parlants de la llengua catalana siguin conscients dels seus drets lingüístics i estiguin disposats a exercir-los. Malgrat l’existència de campanyes anteriors, el CIEMEN destaca el coneixement insuficient sobre els drets lingüístics, fora dels cercles de població més conscienciats sobre la situació del català

Entrades més recents

Has anat al metge i t’han dit que no t’entenen perquè parles en català?

Vols rebre les classes en català i el professor canvia de llengua?

La difusió i defensa dels drets lingüístics, eina imprescindible per incrementar l’ús del català en àmbits públics

Davant una vulneració lingüística... On podem reclamar?

Quan consumeixes i als establiments comercials. Hi tens dret!

Davant els cossos i forces de seguretat. Hi tens dret!

A tots els estaments i davant els òrgans de justícia. Hi tens dret!

Als hospitals, ambulatoris i centres de Salut. Hi tens dret!

Has anat al jutjat i t’han dit que no t’entenen perquè parles en català?

Les forces i cossos de seguretat de l’Estat t’han dit que no t’entenen perquè parles en català?

Has anat a comprar i t'han dit que no t'entenen en català?

El president del CIEMEN presenta la campanya a TV3

Preguntes freqüents

      

_

CIEMEN - Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions campanya@ciemen.cat