Preguntes freqüents


Quina diferència hi ha entre queixes, reclamacions i denúncies?

La queixa o reclamació és l’acció de manifestar el descontentament per alguna cosa, especialment un usuari quan un producte adquirit o un servei rebut no ha respost a les expectatives que genera o que se n'esperaven.

La denúncia és l’acte que realitza una persona que ha presenciat com s’ha comès d'un delicte perseguible d'ofici o del qual ha tingut coneixement. La denúncia consisteix a notificar-ho a l'autoritat judicial o als seus agents. La denúncia és una de les formes d'iniciar un procés judicial. En aquest cas, la persona denunciant no està obligada a provar els fets denunciats, ni a formalitzar una querella.


Quins són els criteris generals de redacció d’una denúncia?

Com a principi general, la redacció ha de ser clara, rigorosa i concisa. Els fets s'han de redactar de manera ordenada, en paràgrafs independents i numerats amb xifres aràbigues.

Com en tots els documents de caràcter jurídic, cal tenir en compte les exigències de contingut establertes per la legislació vigent. La denúncia no requereix requisits formals especials.

D'acord amb els articles 265 i 266 de la Llei d'enjudiciament criminal, la denúncia es pot fer personalment o per mitjà d'un mandatari o d'una mandatària amb un poder especial, i ha de ser signada per la persona denunciant o per una altra persona a qui aquesta ho demani, si no pot fer-ho ella mateixa.

Pel que fa al tractament personal, els organismes oficials recomanen de fer servir la primera persona del singular per a l'emissor (el denunciant) i la tercera del singular per al receptor (el denunciat).


Quina és la via més ràpida per formular una comunicació, queixa o suggeriment?

En cas que vulguem formular una queixa sobre una vulneració lingüística, podem utilitzar el formulari que ens ofereix l'Oficina de Garanties Lingüístiques de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.


Com podem fer queixes i denúncies en l'àmbit del comerç?

Si com a consumidors creiem que no s’han respectat els nostres drets lingüístics, podem demanar els fulls oficials de reclamació/denúncia i tramitar la queixa enviant una còpia a l’Administració, a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, o a l’Agència Catalana de Consum. En aquest altre enllaç podeu consultar més informació sobre els usos i drets lingüístics en empreses, comerços i restaurants


Com podem fer queixes i denúncies per una vulneració lingüística en el sector sanitari?

Si com a usuaris dels serveis de salut considerem que no se’ns han respectat els drets lingüístics, el Departament de Salut posa a la nostra disposició diferents vies per sol·licitar informació, fer arribar suggeriments o opinions i/o formular queixes.

Tenim dret, en l’àmbit dels serveis de salut, a expressar l’opinió sobre el sistema sanitari i a conèixer i utilitzar els procediments per presentar reclamacions, suggeriments i agraïments, i que aquests siguin avaluats i contestats dins el termini i en la forma escaient.


On podem fer una reclamació per vulneració lingüística en l'àmbit de la salut?

· Al mateix centre: és la via més directa que disposa una persona per fer una reclamació: el centre on li han prestat l’atenció. En molts casos es podrà solucionar el problema, però pot ser que la persona se senti més còmoda parlant amb algú que no participi directament en la seva atenció i, si aquest és el cas, es pot adreçar a:

·  CatSalut del territori: a través de les regions sanitàries.

· Per Internet: si no ens volem desplaçar també hi ha la possibilitat de fer una reclamació en línia.

El CatSalut vetlla perquè, en el termini més curt possible, les persones rebin la resposta a la seva reclamació. El lloc on s’ha realitzat la reclamació serà el responsable de contestar. Si, com és recomanable, la reclamació es realitza al centre assistencial i aquest no dona resposta, es pot enviar el text tramès al CatSalut indicant que no se n’ha rebut resposta.

El termini màxim per contactar amb la persona que ha presentat la reclamació o el suggeriment és de quinze dies; la resposta definitiva es donarà en un termini màxim de tres mesos.


Com podem fer queixes i denúncies sobre la vulneració dels drets lingüístics en l’àmbit de l’educació superior?

La majoria d’universitats dels Països Catalans han activat bústies de suggeriments per recollir consultes, reclamacions i/o propostes sobre els usos i els drets lingüístics als seus centres. Qualsevol persona de la comunitat universitària pot adreçar-s'hi si creu que s'han vulnerat drets lingüístics, si té dubtes sobre l'ús de les llengües dins de la institució o si vol proposar idees o millores en aquest àmbit.


Com podem fer queixes i denúncies sobre vulneracions lingüístiques en l’àmbit de la justícia i l’administració?

En el cas que se’ns intenti obligar a canviar de llengua i a dirigir-nos a algú en castellà, fins i tot utilitzant mètodes coercitius o violents, podríem recórrer a la via judicial per tal d’interposar una denúncia.

Podem defensar els nostres drets presentant reclamacions a l’organisme on hem patit la discriminació o greuge lingüístics, a les oficines de garanties lingüístiques, al Síndic de Greuges o a entitats que s’encarreguen de gestionar aquest tipus de queixes. És important fer-ho públic per a crear consciència.

El Departament de Justícia, Drets i Memòria ha engegat una campanya de sensibilització sobre l’ús del català als jutjats, després dels resultats obtinguts fruit d’una diagnosi sobre l’estat de la llengua catalana a l’àmbit de la Justícia.

“Fer servir el català no canvia la sentència. Fem justícia al català” és el missatge que es vol transmetre amb l’objectiu de trencar tòpics, prejudicis o falses creences sobre el fet que fer servir la llengua catalana en els processos judicials pot condicionar la resolució judicial.


Com podem fer queixes i denúncies sobre vulneracions lingüístiques en l’àmbit de les forces de seguretat?

La Secretaria de Política Lingüística, mitjançant l’Oficina de Garanties Lingüístiques, facilita a la ciutadania la resolució de qualsevol qüestió relacionada amb els usos lingüístics a Catalunya, especialment de la llengua catalana, la llengua occitana, aranès a l'Aran, i la llengua de signes catalana. També hi ha altres organismes de la Generalitat de Catalunya que presten aquest servei.

Entrades populars

      

_

CIEMEN - Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions campanya@ciemen.cat